Stikkord

, , ,

Hjertet: «jeg ønsker å følge drømmen om å bli en veldig bra skribent».

Hodet: «det er ikke særlig lurt. Du er 43 år og det går mildt sagt sent fremover. Vær forsiktig».

Vi kjenner alle til dilemmaet: følge drømmen eller gjøre det som ( tilsynelatende ) er fornuftig. Her ser vi et eksempel på at hjertet og hodet ikke er enige. Men som vi skal se fremover så er det grunnlag for forhandlinger mellom disse to delene. Den analytiske hjernen sitter på mye relevant informasjon som er greit å ha tatt hensyn til når planen fremover skal meisles ut. Begge to ønsker de egentlig det det samme, nemlig å skape et godt liv.

Hjertet: «skribenter kan operere i så mange sammenhenger. Vi trenger bare å endre litt kurs og ta med oss det vi har fra før. Det er ikke nødvendigå bryte fullstendig opp».

Hodet: «ja det er sant. Og det er mye interessant på gang som kan forfølges. Jeg tror ogsådet er nødvendig med litt mer utdannelse. Kombinasjonen av dette tror jeg vil føre til en kursendring. Og det er jo helt nødvendig.

Hjertet: «ja, helt enig. Jeg trenger påfyll og nye impulser. Jeg trenger fugleperspektiv og luft under vingene».

Hodet: «jeg forstår hva du mener. Vi kjører på. Endring av kurs og ikke fullt oppbrudd. Og litt mer utdannelse. Enig»?

Hjertet: enig».