Stikkord

, , , ,

«Ta kontroll over tankene heller enn å la tankene styre deg.»

 Dette er et Zen ordtak. Jeg forstår det slik at vi må ha full kontroll på vårt indre liv. Være våkne i alt vi gjør og ikke bli følelsesmessig engasjert når livet utfolder seg i all sin prakt.

For meg fortoner dette seg like vanskelig som det er for den berømte kamelen å komme seg gjennom nåløyet.

Likevel ønsker jeg det. Jeg både ønsker å lengter etter å ha tilstedeværelse til enhver tid og i alt jeg gjør.

Januar er derfor en måned som er viet mindfulness. Hver morgen skal jeg starte med å sette meg inn i en meditativ tilstand som jeg har planer om å beholde resten av dagen.

Jeg starter med å sette av et par minutter til meg selv. Jeg konsentrerer meg om pusten og plasserer meg selv i et modus av tilstedeværelse. Når tankene vandrer vekk og jeg oppdager det så vender jeg oppmerksomheten tilbake til pusten.

Tanken er at jeg skal bevare denne tilstanden hele dagen og at alle øyeblikk skal være preget av full tilstedeværelse. Når jeg merker at jeg detter ut så vender jeg oppmerksomheten tilbake til pusten. Konsentrere meg om øyeblikket. Hvis jeg merker at jeg har vært borte et par dager så skal jeg inn igjen. Alltid tilbake til øyeblikket. Alltid ha NÅ som fokus.

Ved månedsskiftet skal jeg evaluere prosjektet, men jeg vet allerede nå at jeg kommer til å fortsette. Livet blir generelt bedre. Det som hittil har gjort mest inntrykk er hvordan jeg takler de relasjonene, som dessverre er i livet mitt, som ikke er så bra. Det skal jeg skrive mer om i evalueringen.