Stikkord

, , ,

I programmet ”Trygdekontoret” oppsummerer Per Fuggelli sin livsvisdom slik:  ”ikke vær en ener på jorden, bry deg om flokken din”.

Noe av det viktigste for oss er å tilhøre en flokk. Det gir oss mening, samhørighet, identitet og trygghet. Noe av det vi frykter mest er å miste flokken, havne utenfor, være alene.

Utenfor huset vårt fikk jeg nylig mulighet til å opp servere oppførselen til et individ som var i en situasjon hvor han hadde havnet utenfor flokken.

Fra tid til annen kommer det en gruppe med hjort utenfor huset vårt. De er alltid cirka fire stykker. Jeg forstiller meg at det er en familie med mor, far og barn. Jeg har sett denne type flokk flere ganger og jeg legger merke til at flokken alltid oppfører seg likt. De kommer bort til hekken, så ser de seg for og sjekker om det er noen på gangveien. Når sikten er fri løper de gjennom hekken og videre, over gangveien og gjennom hagene. Det samme mønsteret har gjentatt seg hver gang jeg har sett dem og jeg har bodd på dette stedet i 12 år. Flokken har vært enig om hvordan den skal oppføre seg. Ingen har forsøkt å gå en annen vei enn den jeg akkurat beskrev. Det må ha vært hundrevis av dyr som har gått forbi huset og alle har oppført seg på samme måte. Ingen har brutt ut av mønsteret.

Inntil en dag, plutselig så jeg en hjort som gikk alene, og ikke nok med det. Den brøyt alle regler for hvordan en hjort skal oppføre seg når den er utenfor vårt vindu. Den spankulerte nedover gangveien og når den skulle inn på gressplenen så gikk den inn dit først når hekken tok slutt. Den gjorde altså det mest behagelige og gikk rundt. Jeg trodde at hjort ikke forsto at det var mulig å gå rundt en hekk, at de alltid måtte gå gjennom.

Så ser jeg at den ikke er så pen. Pelsen en stygg, den fine hvite stumpen er ustelt og det er tydelig at dette er en hjort som er alene og får ikke være med i noen flokk. Derfor den merkelige oppførselen. Den trenger ikke følge vedtatte normer for hvordan den skal oppføre seg. Den er alene og ingen bryr seg. Utstøtt. Den beiter på gresset foran huset vårt. Den løper en helt annen vei enn det andre hjort gjør.

Den er en ener. Den har ingen flokk å bry seg om. Det er ikke noe poeng å følge gjeldende normer og regler.