Stikkord

, , , ,

Vi er ofte redd for stillheten. Redd for alt den fører med seg av tomhet, kjedsomhet og følelsen av stillstand. Ofte unngår vi de små pausene av stillhet som hverdagen bringer. Vi tyr til mobiltelefonen og sender en sms, vi kjører på med støy og søker underholdning der vi måtte finne det.

Det finnes et musikkstykke som ikke har lyd. Bare stillhet i flere minutter. Jeg husker ikke hvem som har skrevet. Jeg vet bare at han som skapte det var sterkt inspirert av zen – meditasjon. Han ønsket å sette søkelyset mot stillheten og det stillheten setter i gang i oss.

Hva er det stillheten setter i gang i oss som er så vanskelig. Stillheten bringer ofte ubehag i oss. Vi føler irritasjon, missnøye og rastløshet. Muligens er vi redd for stillheten fordi den kan sette søkelyset på det i oss som er vanskelig og som vi helst vil slippe.

Jeg har selv gjort en del yoga og meditasjon og vet godt hva som dukker opp i meg av irritasjon og ønsket om å gi blaffen. Jeg har forestilt meg selv at hvis jeg hørte musikk uten en lyd ville jeg følt på mye irritasjonen. Jeg har ville kjent på trangen til å ta instrumentene, som musikerne ikke spite på, og slå dem i hodet. Jeg ville gått vekk fordi opplevelsen av stillhet ville være så trykkende. Best jeg holder meg unna den settingen der 🙂

Likevel, stillheten er en gave som vi bør ta vare på. Den gjør at vi kan bli kjent med oss selv. Vi kan gi oss selv mindre stress og mer ro. Kanskje finne en ny og bedre vei. Fordelene er mange hvis vi benytter oss av de små pausene som byr seg i løpet av en dag. For eksempel når vi venter på bussen, når vi er ferdig med alt som skal gjøres i løpet av dagen eller når vi går til jobben.

Så………………..

  • Skap plass
  • Rydd ut
  • Vær stille og
  • Kjenn etter